Sjoa stasjon

Sjoa stoppested åpnet i 1896, da Hamar-Selbanen (en del av Dovrebanen) ble forlenget fra Tretten til Otta, og ble oppgradert til stasjon i 1902. Bygningen er Pauls Dues tredjeklasses stasjonsbygning for Hamar-Selbanen, som skulle være kjent for jernbaneentusiaster. Det var opprinnelig 18 av disse langs banen (12 er tilbake), og den på Sjoa går for å være relativt autentisk (lite endret). Dues privet står her også, som vi ser på nederste bilde: Det har rustent bølgeblikktak og står til venstre for stasjonsbygningen. Uthuset (som stod på sørsiden) mangler, og det har ikke vært godshus her, ifølge boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997). Det er mulig dette er en misforståelse, for på nettstedet Sjoahistorie avbildes det som skal ha vært godshuset (eller pakkhuset), og som ble flyttet og gjenoppført i utvidet stand som Sjoa kapell i 1978. Derimot ser det ikke ut til å være tvil om at det vært poståpneri her en gang i tiden.

Stasjonen er 286,35 km fra Oslo S og 285 moh. Her stopper togene bare for å krysse. Stasjonen ble fjernstyrt i 1967, og etter «Banedata 2004» å dømme ble persontrafikken innstilt i 1988, startet igjen i 1989 og innstilt igjen i 2001. Plattformen er i ferd med å vaskes bort. Det finnes oppslag om den nedlagte stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Arkivnett Oppland og Rom eiendom. Stasjonsbygning og privet er oppført på vernelisten hos Jernbaneverket, men det later til at det er aktuelt å oppheve vernet for sistnevnte.

Vist 805 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg ser mange likhetspunkter mellom Sjoa og Losna stasjon. Må vel være samme arkitekt som står bak begge?

Ja, og Fåvang og Kvam (speilvendt dørplassering), og det er bare små fasadeforskjeller i forhold til stasjoner som Bergseng, Øyer, Jessnes og Tretten. Må være en av de mest utbredte stasjonstypene, og det er vel Due som står bak alt sammen?

Annonse

Nye bilder