Fåvang stasjon

Fåvang stasjon på Dovrebanen åpnet som Myre stasjon i 1896, da banen ble forlenget til Trettten til Otta, men skiftet navn til Fåvang i 1921. Den ble fjernstyrt i 1966 og ubemannet i 1975. I 2001 var det slutt på passasjertrafikken, men togene krysser fortsatt her. Stasjonen ligger på vestsiden av Lågen, i motsetning til tettstedet Fåvang, som ligger på østsiden.

Både stasjonsbygning og godshus ble tegnet av Paul Due, her som ellers på strekningen. Stasjonen er i dag utleid til «Opplev Kvitfjell AS». I gamle dager var det poståpneri på denne stasjonen som på en rekke nabostasjoner.

Vi befinner oss 232,19 km fra Oslo S og 188 moh. Det finnes oppslag om Fåvang stasjon også hos Arkivnett Oppland, Rom eiendom, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net, og det er flere gamle bilder på favang.com.

Godshus

Vist 1299 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Postkort Fåvang stasjon. Den gang den het Myre stasjon.

Det bygget på sørsiden er vel borte i dag.

Annonse

Nye bilder