Losna stasjon

Det kan se ut til at den stasjonen vi kaller Losna, først skulle hete Nyfløt. I alle fall forteller «Banedata 2004» at det navnet står i planen. Navnet Losna er identisk med navnet på en innsjø som er for en utposning på Gudbrandsdalslågen å regne. Stasjonen ligger på vestsiden av denne, mens det meste av bebyggelsen ellers er på østsiden. I gamle dager måtte man ro over.

Losna stasjon åpnet den 2. november 1896, idet Dovrebanen (som vi nå kaller den) ble forlenget fra Tretten til Otta. Stasjonsbygningen er som vanlig for strekningen tegnet av Paul Due. I gamle dager var det poståpneri her — i likhet med på en rekke nabostasjoner.

Stasjonen ble fjernstyrt i 1966 og ubemannet i 1967. Det kan se ut til at passasjertrafikken ble nedlagt i 1988 og gjenopptatt i 1989 for så å bli nedlagt i 2001. Nå brukes stasjonen bare til kryssing. Anlegget ser ut til å bli vedlikeholdt, og Jernbaneverket meldte om rassikringsarbeid sør for stasjonen i 2009.

Losna stasjon er 224,15 km fra Oslo S og 191 moh. Det finnes oppslag om den også hos Norsk jernbaneklubb, Arkivnett Oppland, Jernbane.net og Rom eiendom.

Vist 708 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder