Tretten stasjon

Tretten stasjon åpnet i 1894, da det som etterhvert er blitt kalt Dovrebanen, ble forlenget hit fra Hamar. Vi er i Øyer kommune, 214,35 km fra Oslo S og 191 moh. Selve tettstedet ligger på østsiden av Gudbrandsdalslågen, men Dovrebanen går noen mil på vestsiden av Lågen og Losna.

Stasjonsbygningen og ilgodshuset er av Paul Dues vanlige type for strekningen. Ifølge «Banedata 2004» står det «Losna» i planen, men det navnet ble etterhvert brukt for nabostasjonen i nord. Banen ble forlenget videre til Otta i 1896. Tretten stasjon fikk sikringsanlegg i 1962 og ble fjernstyrt i 1966 og ubemannet i 1995. Siden 2001 har det bare vært kryssing her, ikke passasjertrafikk. En Narvesen-kiosk fra Tretten står forresten på Jernbanemuseet på Hamar.

Det er oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Arkivnett Oppland og Rom eiendom, men ikke i Wikipedia, der man må slå opp på tettstedet Tretten for å lese om stasjonen — om man da ikke slår opp på Trettenulykken, som er det mange forbinder stedet med. Det finnes også en liten film om den.

Nærbilde

Godshus

Planovergang sør for stasjonen

Vist 1575 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder