Minnesund stasjon

Minnesund stasjon på Dovrebanen (eller Hedmarksbanen) ble opprettet under navnet Minne i 1880 og skiftet navn til Minnesund i 1919. Stasjonsbygningen er tegnet av Balthazar Langes og representerer hans annenklasses normalbygning for mellomstasjon på strekningen. Ifølge boken «Neste stasjon» har den en påbygget ark som er tegnet av Paul Due. Vi befinner oss 75,33 km fra Oslo og 142 moh, i Eidsvoll kommune ved utløpet av Mjøsa.

Stasjonen ble ifølge «Banedata 2004» fjernstyrt i 1965 og ubetjent i 1970. Persontrafikken ble nedlagt i 1980, slik at stasjonen bare ble et fjernstyrt krysningsspor. Stasjonsbygningen har tidligere vært okergul, men er nå rosa, og endringen må ha skjedd en gang melllom 1980 og 1993. Stasjonen ble rehabilitert i 2009. I forbindelse med utbygging til dobbeltspor vil jernbanen få en ny trasé utenom Minnesund stasjon, og det vil bli bygget en ny jernbanebro over Minnesund sørøst for den nåværende. Stasjonen blir dermed liggende et lite stykke unna den nye jernbanetraseen. I forbindelse med utbyggingen etableres det et midlertidig massedeponi i nærheten.

Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom samt omtale i Banedata 2004.

Vist 1853 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder