Eidsvoll stasjon (gammel)

Eidsvoll stasjon var opprinnelig endestasjon på Hovedbanen (1854), Norges første jernbanestrekning. Siden har det blitt videre forbindelse nordover, som vi har samlet under oppslaget Dovrebanen.

Den første stasjonsbygningen på Eidsvoll (skrevet Eidsvold til 1920) var bare en liten ekspedisjonsbygning ved Vorma, der det var omstigning til båt. Den beskrives i historisk materiale som «noksaa tarvelig utstyret», ifølge boken «Neste stasjon». Den skal ha hatt to små rom og vært oppført i utmurt bindingsverk. Den er revet. I 1858 ble det oppført en ny bygning. Denne brant den 16. oktober 1877, og bygningen vi ser i dag, er tegnet av Jacob Wilhelm Nordan og oppført i 1878 (ifølge Banedata 2004, mens Fortidsminneforeningens skilt på bygningen sier 1880).

Stasjonen ble nedlagt i 1998, da den ble avløst av en ny stasjon litt lenger nord. Bygningen eies nå av Bjørn Dæhlie med familie. Ved fotografering sommeren 2009 virket stasjonsbygningen nyoppusset, og det stod et «Til leie»-skilt på bygget. Høsten 2013 er det klart at Eidsivating lagmannsrett holder til i den gamle stasjonsbygningen. Den omtales som Lagmannsrettens hus i årsmeldingen fra 2013, der det bl.a. fremgår at lokalene ble tatt i bruk etter tilpasning i 2006.

Det finnes et større anlegg rundt stasjonen, som bildene her antyder. Dette inkluderer godshus (Schirmer og von Hanno, 1854) og lokstall (1878). Stasjonsbygning, godshus og lokstall er oppført på vernelisten.

Vi er 67,51 km fra Oslo S. Stasjonen er også omtalt hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net, og den som leter på nettet, vil finne gamle bilder.

Vist 2021 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Så flott bygning ,
heldig at noen ville pusse den opp,
må jo være en pryd for distriktet .

Var ikke dette en stasjon som Bjørn Dæhli kjøpte og fikk satt i stand?

Annonse

Nye bilder